ZAVŘÍT MENU
0

Váš košík je prázdný.

CELKEM
0 položky
0.00 Kč
Nakupte ještě za 700.00 Kč
a máte dopravu po Praze ZDARMA
K OBJEDNÁVCE
0

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Uzavření kupní smlouvy
 4. Cena zboží a platební podmínky
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Přeprava a dodání zboží
 7. Práva z vadného plnění a reklamace
 8. Další práva a povinnosti
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Doručování písemností a zasílání obchodních sdělení
 11. Informační povinnost
 12. Závěrečná ustanovení

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti NOVÁK maso - uzeniny s.r.o., se sídlem V Holešovičkách 1450/18, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 61250988, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29070 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s koupí zboží (dále jen „kupní smlouva“) mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese https://www.novakmasouzeniny.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „e-shop“).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). E-shop umožňuje, aby kupující mohl provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. E-shop obsahuje informace o zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V ceně zboží není zahrnuta cena doručení zboží mimo provozovny uvedené v čl. 6.1.1. Ceny zboží jsou vždy uvedeny za 1 kg nebo 1 kus včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Konečná cena zboží bude uvedena na účtence, která bude předána při doručení zboží. Konečná cena zboží platí vždy za skutečně dodanou váhu. U zboží je možná odchylka hmotnosti (10 %) z důvodu ručního porcování masa a zákazník bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.

3.3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4. Pro objednání zboží musí kupující zboží PŘIDAT DO KOŠÍKU, následně PŘEJÍT K POKLADNĚ a vyplnit objednávkový formulář v e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

3.4.1. kupujícím,

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží

3.4.3. údaje o požadovaném termínu a způsobu doručení objednávaného zboží včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen jako „objednávka“). Přehled termínů objednání a dodání závisí na obsahu košíku:

Vyzvednutí v prodejně

zboží dostupné ihned

V den objednávky, nejdříve od 09:00, nejpozději 30 min před uzavřením prodejny, čas objednávky + 1 hodina

zboží na objednávku

Datum objednávky (do 12:00) + počet dní dle druhu zboží (2-7 dní) po 12:00, nejpozději 30 min před uzavřením prodejny, následující den nejdříve od 9:00

Rozvoz

čas objednávky 1. možné závozové okno
zboží dostupné ihned 18:01 - 10:00 11:00 - 14:00
10:01 - 13:00 14:00 - 17:00
13:01 - 16:00 17:00 - 20:00
16:01 - 18:00 08:00 - 11:00
zboží na objednávku do 12:00 Datum objednávky + počet dní dle druhu zboží (2-7 dní) 14:00 - 17:00

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „e-mail kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 1. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě PLATBY BEZHOTOVOSTNĚ PLATEBNÍ KARTOU. Zvolil-li Kupující jako způsob placení platbu bezhotovostní platební kartou, postupuje během placení dle kroků sdělených mu v rámci příslušné internetové platební brány. Novák maso-uzeniny není povinnen Zboží z Objednávky Kupujícímu odeslat před tím, než bude Kauce na cenu za Zboží Kupujícím uhrazena.

Na zaplacení ceny Zboží se použije Kauce a případný přeplatek se Kupujícímu vrátí na bankovní účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek související s případnou odchylkou váhy Zboží u Zboží objednávaného na váhu Kupující nedoplácí. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Má-li Kupující k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít platební systém UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (internetovou platební bránu) provozovaný společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., je před jeho použitím povinen seznámit se s příslušnými obchodními podmínkami upravujícími jeho užívání. Platební systém UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je provozován výhradně společností Komerční banka a.s., Společnost Novák maso - uzeniny proto nenese jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Kupujícímu na základě použití tohoto platebního systému.

4.5. V případě PLATBY KARTOU. Zvolil-li Kupující jako způsob placení platbu platební kartou při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto OP.

4.6. V případě PLATBY DOBÍRKOU. Zvolil-li Kupující jako způsob placení platbu hotově kurýrovi při převzetí Zboží, je cena splatná při předání Zboží z Objednávky. Cena Zboží se považuje za zaplacenou v okamžiku předání příslušné částky při převzetí dodaného Zboží.

4.7. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny Zboží a předá jej Kupujícímu při předání zboží.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1840 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit dle § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

 1. Přeprava a dodání zboží

6.1. Kupující si může zvolit dva způsoby dodání zboží:

6.1.1. osobním převzetím na těchto pobočkách Prodávajícího v Praze: Praha 10 - Zahradní Město - Žirovnická 316/8, Praha 4 – Braník - Nad lesním divadlem 2692/83, Praha 9 - Letňany, Havířovská 473, a to ve dnech pondělí – sobota dle otevírací doby jednotlivých prodejen, nejdříve však od 09:00 hodin. Otevírací doba prodejen ZDE); nebo

6.1.2. prostřednictvím vlastní dopravy vozy s chladícími boxy společnosti Novák maso-uzeniny, v rámci města Prahy, v době mezi 8-20 hod., ve dnech pondělí - sobota. Minimální hodnota objednávky pro její dodání je 200 Kč. Cena přepravy je 59 Kč pro objednávky od 200 Kč do 699 Kč. Pro objednávky nad 700 Kč je cena přepravy 0 Kč.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu či přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zboží od prodávajícího převzít. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující převzít zásilku od přepravce.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit obchodní podmínky přepravce.

 1. Práva z vadného plnění a reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí na vadu u zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Za vadu se nepovažují tvarové či barevné odchylky vzniklé technologickým postupem při výrobě. Některé výrobky jsou povahou originály a mohou se částečně barevně či strukturou odlišovat od fotografie v e-shopu.

7.5. Na veškeré zboží poskytuje prodávající záruku 24 hodin od předání zboží při dodržení podmínek skladování. Skladovací podmínky jsou od +1 do +4 °C.

7.6. Práva z vadného plnění či záruky za jakost reklamuje (uplatňuje) kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

 1. Další práva a povinnosti

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a je samostatně upravena v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů.

 1. Doručování písemností a zasílání obchodních sdělení

10.1. Veškerá písemná sdělení týkající se kupní smlouvy mohou být doručována na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Vytvořením uživatelského účtu kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

 1. Informační povinnost

11.1. Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy.

11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. V rámci stanovených kompetencí provádí kontrolu také Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy.

11.4. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování V Holešovičkách 1450/18, Libeň, 180 00 Praha 8, adresa elektronické pošty zakaznici@novak-mu.cz, telefon +420 702172035 po – so mezi 8-20 hod.