ZAVŘÍT MENU

Co je etická linka?

Etická linka, jako součást vnitřního oznamovacího systému dle legislativy, je nástrojem, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního nebo neetického jednání v rozporu s etickým kodexem, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít.

Linka je zřízena v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Podáním oznámení prostřednictvím Etické linky je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Oznámení lze učinit jak písemně emailem, oznámením na telefonní záznamník nebo ústně.

Chci podat oznámení

e-mail: etickalinka@novak-mu.cz

telefonní záznamník: 724 216 714

osobně – po dohodě, rozhovor bude nahráván. Soňa Balan, 724 105 522, balan@novak-mu.cz, po-pá 8-16 hod.

Jako oznamovatel můžete také podat své oznámení Ministerstvu spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/